سه‌شنبه 14 مرداد 1399   00:48:55
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
بيشتر
 

" جهت مشاهده بسته اطلاع رسانی هر خدمت بر روی عناوین زیر خدمات کلیک نمایید "

شناسه خدمت 

عنوان خدمت 

شناسه زیرخدمت

عنوان زیرخدمت 

سامانه الکترونیکی برنامه کاربردی تلفن همراه شماره تماس سامانه پیامکی پست الکترونیکی

10031455000

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی

شناسنامه خدمت

 
 

 

10031455100

10011455101

13011456000

تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد

 

شناسنامه خدمت

 

 

13011456100

 

13011456101

 

13011456102

 

13011456103

 

13011456104

 

13011456105

 

13011456106

 

13011456107

 

13011456108

 

10031457000

نظارت بر کیفیت ارائه
خدمت
 و تولید کالا

 

شناسنامه خدمت

 

10031457100

 

10031457102

 

10031457103

 

10031457104

 

10031457105

 

10031457106

 

10031457107

 

10031457108

 

10031457109

 

10031457110

 

10031457111

 

10031457112

 

10031458000

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

 

شناسنامه خدمت

13011458100

 

10031458101

 

10031458102

 

10031458103

 

10031458104

 

10031459000

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی

 

شناسنامه خدمت

  

10031459100

 

10031459101

 

10031459102

 

10031459103

 

10031459104

 

10031459105

 
10031940000

ترویج و فرهنگ سازی استاندارد

 

شناسنامه خدمت

 

 

10031940000

18051941000

آموزش استانداردسازی 

 

شناسنامه خدمت

 

 

18051941100

 

18051941101

 

18051941102

 


 
  

.