چهارشنبه 2 بهمن 1398   16:02:37
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 2 بهمن 1398 15:21:34

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
بيشتر
.