سه‌شنبه 14 مرداد 1399   00:26:07
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
بيشتر

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
.