سه‌شنبه 14 مرداد 1399   00:52:30
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
بيشتر
 
تلفن اداره استاندارد استان قزوین : 6-33657182-028
 
آقای دکتر صارمی
 
مدیر کل
 
240-241
 
خانم مهندس عقیلی
 
معاون ارزیابی انطباق
 
242
 
آقای دکتر رحمانی
 
معاون استاندارسازی و آموزش
 
243
 
خانم برازنده
 
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی
 
247
 
آقای مهندس دهقان نژاد
 
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد
 
944
 
خانم مهندس لعلی
 
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت
 
442
 
آقای مهندس رجبی
 
رئیس اداره صادرات و واردات
 
343
 
خانم انصاری
 
رابط تدوین
 
342
 
آقای مهندس  همتی
 
رئیس اداره آموزش و ترویج
 
141
 
خانم حسن نایبی
 
رئیس اداره روابط عمومی
 
243
 
آقای مهندس دهقان نژاد
 
رئیس اداره مربوط به طرح طاها
 
441
 
خانم مهندس پوررضائی  رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 340 
 

.