اخبار
صدور ۷۳۷ تاییدیه ایمنی استاندارد آسانسور در قزوین

سیروس صارمی مدیر کل استاندارد استان قزوین با اعلام این خبر گفت : در سال 98 مجموعا 1222 مورد درخواست های بازرسی  در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور استان ثبت گردیده است، که از این تعداد 198 مورد، درخواست بازرسی ادواری و مابقی درخواست بازرسی اولیه می باشد.

صارمی افزود : از تعداد 2208 بازرسی صورت گرفته در سال 98 ، تعداد 737 تاییدیه ایمنی اولیه و یا ادواری برای آسانسورهای نصب شده  در ساختمان های سطح استان صادر گردیده است

مدیر کل استاندارد قزوین گفت : تعداد شکایات به ثبت رسیده  در خصوص عدم انجام تعهدات پیمانکار نصب آسانسور، ده مورد ثبت گردیده که برخی به کمیته شکایات اداره کل  جهت حل و فصل و برخی جهت پیگیری به  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع گردیده است. 

مدیر کل استاندارد قزوین با اشاره به اهمیت استاندارد سازی آسانسورها از مالکین ساختمان های مسکونی  درخواست کرد که به انتخاب نصاب اسانسور و رعایت موارد توسط نصاب دقت داشته باشند  تا در هنگام بازرسی توسط کارشناسان استاندارد سریعتر موفق به دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور شوند.

برای بررسی اعتبار تاییدیه ایمنی آسانسور می توا نید، کد ده رقمی شناسه ملی آسانسور را  که در پلاک مشخصات آسانسور داخل  کابین نصب شده به شماره 10001517 ارسال کنید و از اعتبار تاییدیه ایمنی آسانسور اطمینان پیدا کنید.