جمعه 20 تير 1399   00:34:23
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 19 تير 1399 12:45:48
بيشتر

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
.