جمعه 20 تير 1399   01:36:59
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 19 تير 1399 12:45:48
بيشتر
13011456100
تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار 

 


 

شرح زیرخدمت 

شناسه زیرخدمت : 13011456100
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ... متولی انجام : سازمان ملی استاندارد
                           (خدمت ملی)
شرح زیرخدمت :
آزمایشگاه همکار آزمایشگاهی است که براساس تایید اداره کل استان در خصوص تطبیق ویژگی کالا یا کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری با استانداردهای ملی و یا سایر ضوابط تعیین شده از سوی سازمان با سازمان همکاری می کند.
متقاضی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ،تقاضای خود را برای اداره کل استاندارد استان ارسال می نماید و اداره کل پس از بررسی تقاضا در صورت موافقت نسبت به دریافت مدارک آزمایشگاه براساس روش اجرایی اقدام می نماید و پس از تایید و تکمیل مدارک و مستندات تیم ارزیابی جهت ارزیابی آزمایشگاه اعزام می گردند و پس از ارزیابی در صورت تایید در کمیته فنی مطرح و گواهینامه تایید صلاحیت برای آزمایشگاه در زمینه ی درخواست صادر می شود و در صورت عدم تایید به آزمایشگاه مهلت داده می شود تا نواقص خود را برطرف نماید و در صورت نیاز به ارزیابی مجدد ، ارزبابی صورت می گیرد و در صورت تایید در کمیته مطرح می گردد و در صورت عدم تایید ، نامه  عدم تایید و مختومه بودن پرونده به آزمایشگاه اعلام می گردد.

ذینفعان :
واحدهای تولیدی، ادارات کل سایر استان ها ،گمرک ، انجمن آزمایشگاههای همکار ، سازمان ملی استاندارد ، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی ، واردکنندگان و صادرکنندگان
آدرس سامانه      
ارسال مدارک به صورت الکترونیکی از طریق اتوماسیون اداری به آدرس 10.126.21.50 صورت می گیرد.
کلیه خدمات این بخش بصورت الکترونیکی و از طرق سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت به آدرس
naci.isiri.gov.ir  انجام می پذیرد.

 
استعلامات: استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  حداقل 4 ماه 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعات 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت :  مبلغ 5974000 ریال بابت تمدید یکساله پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
تعرفه های خدمات آزمایشگاهی
روش اجرایی تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
مدارک و مستندات تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار
وضعیت اعتبار گواهینامه های آزمایشگاه همکار استان
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : حضوری
درخواست خدمت : حضوری
ارائه خدمت : حضوری
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه : دو مرحله 
مراحل مراجعه : ارائه اصل فیش پرداختی و اصل گواهینامه سال قبل و تحویل گواهینامه جدید
نمودار فرآیند تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
نظرسنجی زیرخدمت  
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرات
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1  

کارشناس میزخدمت

آقای علی

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت 

خانم لعلی

داخلی 442

طبقه چهارم جنوبی

Maryam.laali@isiri.gov.ir

3

کارشناس تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار 

خانم مختاری

داخلی 947

طبقه همکف جنوبی

masomeh.mokhtari@isiri.gov.ir


 
.