دسترسی سریع

اداره کل استاندارد استان قزوین


اداره استاندارد استان قزوین در سال 1341 در اتاقی واقع در یکی از کارخانجات به عنوان شعبه ای از اداره کل استاندارد همدان و لرستان و برپایه نیازکنترل صدورخشکبار و فرآورده های کشاورزی به خارج از کشور با 3 نفر فعالیت خود را آغاز نمود، سپس تحت سرپرستی اداره کل استاندارد استان گیلان به فعالیت خود ادامه داد.
درسال 1363 در کنار صادرات فعالیت خود را گسترش داده و با به کارگیری نیروهای متخصص واجد شرایط، آزمایشگاه های شیمی، غذایی و میکروبیولوژی را راه اندازی نموده و به آزمایش فرآورده های تولیدی کارخانجات تحت پوشش استان پرداخت .

مساحت تقریبی ساختمان کنونی این اداره کل 1000 مترمربع بوده و با دارا بودن آزمایشگاه های شیمی، غذایی، میکروبیولوژی، برق و مکانیک ، اوزان و مقیاس ها به فعالیت خود ادامه می دهد.
براساس هدف ارائه خدمات فنی و تخصصی در زمینه های مرتبط با استاندارد استان قزوین مبادرت به تجهیز آزمایشگاه های صنایع مختلف : صنایع شیمیایی، غذایی، میکروبیولوژی، برق و الکترونیک، اوزان و مقیاس ها، بسته بندی و گمرک نموده که علاوه بر کاربری در آزمون انواع محصولات در زمینه های تحقیقاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .