دسترسی سریع

 
                                                                                          تدوین استاندارد ملی 
   شناسه زیرخدمت : 10031455100
عنوان زیرخدمت : تدوین استاندارد ملی
شرح زیرخدمت :

1-کلیه خدمات این بخش به غیر از تشکیل جلسات و کمیسیون های فنی تدوین استاندارد که می تواند به دو صورت الکترونیکی و حضوری صورت پذیرد.
2- پیشنهاد تدوین استاندارد می بایست بر اساس منابع و مراجع بین المللی معتبر و مورد تایید سازمان ملی استاندارد و در سامانه تدوین  به آدرس Ison.isiri.gov.ir  صورت پذیرد پس از تایید تدوین استاندارد در کمیته برنامه ریزی و ارجاع تدوین به کارشناس پیشنهاد دهنده در سامانه و قرارداد با کارشناس تدوین ، تدوین استاندارد با تشکیل کمیسیون های تخصصی ادامه پیدا می کند. پس از تایید در کمیسیون نهایی و ارجاع این تدوین به کمیته ملی و تایید در کمیته ملی با حضور ذینفعان شماره ملی برای استاندارد صادر می گردد. پس از آن ، کارشناس استاندارد  Isiri.gov.ir  اقدام می نماید.

ذینفعان :

واحدهای تولیدی و صنعتی ، واحدهای ارائه کننده خدمات ، صاحبان صنایع دارای پروانه بهره برداری محصول یا ارائه کننده خدمات و در مجموع کلیه کارشناسان تدوین استاندارد که در کیفیت محصول یا خدمات مورد استفاده منتفع می گردد.

آدرس سامانه:

ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت از سامانه جامع تدوین استاندارد به آدرس Ison.isiri.gov.ir  برای ثبت پیشنهاد تدوین استاندارد ملی توسط کارشناسان تایید صلاحیت شده سازمان استاندارد و جهت تدوین استاندارد قابل استفاده می باشد.

در این زیرخدمت استعلامی اخذ نمی گردد.

مدت زمان انجام خدمت :  3 تا 8 ماه 
ساعات ارائه خدمت : در ساعات اداری - 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :  بدون هزینه 
جستجوي منابع و موضوعات پيشنهادي جهت تدوين استانداردهاي ملي
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری :  ندارد 
نمودار و مراحل گردش کار​
نظرسنجی زیرخدمت
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
مشاهده نتایج نظرسنجی
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

 

                                                                                                                                                                     مسئول ارائه خدمت

                                                     ردیف

                                     پست سازمانی 

      مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

 ایمیل سازمانی

                                              1

                            مسئول میزخدمت

       آقای ناظری

       داخلی 946

  طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

                                             2

کارشناس تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 

     خانم انصاری

       داخلی 342

طبقه سوم شمالی mansoreh.ansari@isiri.gov.ir