دسترسی سریع

نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین باسکول همکف جاده ای

                                                                                                                     نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)

                                                                                                                                                                      جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
شناسه زیرخدمت : 10031459100
عنوان زیرخدمت : نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
شرح زیرخدمت :
کلیه متقاضیان اعم از تولیدکنندگان باسکول های جاده ای و صاحبان آنها از طریق سامانه نسبت به ثبت درخواست آزمون در سامانه اندازه شناسی اقدام نموده و اداره کل پس از بررسی درخواست آن را به آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون از طریق سامانه ارجاع می دهد.آزمایشگاه پس از انجام آزمون بر اساس استاندارد ملی مربوطه نتیجه آزمون را در سامانه اندازه شناسی ثبت مینماید و اداره کل با تایید نتیجه آزمون آن را در آرشیو سامانه جهت مراجعات بعدی نگهداری میکند.در صورت مردودی نیز اقدامات لازم جهت تعهد اصلاح ، تعمیر یا توقیف باسکول توسط اداره کل صورت میگیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به جز بخش آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تحت وب اندازه شناسی به آدرس  nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان :
تولید کنندگان ، وارد کنندگان ، مصرف کنندگان ، تجار و کلیه افرادی که در داد و ستد عمومی از باسکول های همکف جاده ای استفاده میکنند.
استعلام دستی از قوه قضاییه (از طریق شبکه دولت)
مدت زمان انجام خدمت :  2 هفته 
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت 

​تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز : گواهی نامه کاربرد علامت استاندارد ویژه اوزان و
مقیاس ها.  
nmci.isiri.gov.ir 
سئوالات متداول
بسته اطلاع رسانی
قوانین و مقررات 
مراجعه حضوری :  ندارد 
ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  الکترونیکی 
نمودار و مراحل گردش کار​
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل

                                                                                                     مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

1

  رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی     

آقای مرشد عباسی

داخلی 841

طبقه منفی یک
ایمیل جهت ارتباط با مسئول مربوطه :
m.morshedabbasi@mail.isiri.gov.ir