دسترسی سریع

صدور ، تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
             صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
                                                                                                                                                                  جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)

شناسه زیر خدمت :10031457100

نام زیر خدمت :

صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد

شرح زیرخدمت :

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی
Isom.isiri.gov.ir  انجام میپذیرد.پس از ثبت درخواست صدور پروانه  در کارتابل مخصوص هر  واحد تولیدی توسط شناسه و رمز عبور در این سامانه توسط خود واحد ، فرایند نمونه برداری ، بازرسی و آزمون انجام پذیرفته و تمام مراحل در کارتابل واحد تولیدی قابل پیگیری و مشهود میباشد.نهایتا پس از مطابقت محصول نمونه برداری شده ، پروانه استاندارد ملی برای مدت 3 سال برای واحد تولیدی صادر میگردد.
در صورت تداوم کیفیت و استمرار تولید محصول با الزامات اعتبار پروانه برای مدت 3 سال ، به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام میپذیرد.
در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و استاندارد و کسب 90 امتیاز منفی ناشی از مغایرتهای کیفی مطابق با روش اجرایی نسبت به تعلیق پروانه استاندارد  اقدام خواهد شد.به مدت 3 ماه به واحد تولیدی یا خدماتی  جهت رفع نقص مهلت داده میشود.تمامی مراحل به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام میپذیرد. و واحد تولیدی در کارتابل خود مشاهده و پیگیری میکند. در صورت رفع نواقص از سوی واحد تولیدی یا خدماتی نمونه برداری از تولید انجام شده و  رفع تعلیق به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.
در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و استاندارد و کسب 120 امتیاز منفی ناشی از مغایرتهای کیفی مطابق با روش اجرایی یا عدم اقدام جهت رفع تعلیق نسبت به ابطال پروانه استاندارد  اقدام خواهد شد و واحد تولیدی در کارتابل خود مشاهده و پیگیری میکند. در صورت رفع نواقص از سوی واحد تولیدی یا خدماتی نمونه برداری از تولید انجام شده و  ابطال به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.
در صورتی که کالا یا خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد واحد تولیدی یا خدماتی مجاز به تولید، توزیع، انبارش و تبلیغات نخواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه از موارد فوق ،اقدامات قانونی از سوی اداره کل صورت می پذیرد.
شهروندان و آحاد مردم میتوانند جهت دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد کالاها و خدمات شماره 10 رقمی مندرج در زیر علامت استاندارد را به شماره 10001517 فرستاده و اطلاعات مورد نظر را به صورت پیامکی دریافت کنند و نیز میتوانند از طریق کد USSD=*4# نیز اطلاعات پروانه را دریافت نمایند .همچنین از طریق اپلیکیشن دولت همراه و نصب آن بر روی سیستم عامل موبایل استعلام کد 10 رقمی و کسب اطلاعات پروانه امکان پذیر میباشد.

ذینفعان :
ذینفعان این خدمت واحد های تولیدی  هستند.

آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.

استعلامات 

مدت زمان انجام خدمت :با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است) 

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.

مستندات مورد نیاز 

قوانین و مقررات 

سئوالات متداول 

بسته اطلاع رسانی

ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد:
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  1 مرحله 
مراحل مراجعه :  در صورت نواقص و عدم توانایی در تکمیل مدارک الکترونیکی، مراجعه به میز خدمت حضوری و استفاده از کیوسک تعبیه شده 

تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد:
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه : 1 مرحله 
مراحل مراجعه :  در صورت نواقص و یا در صورت هرگونه تغییر در مدارکی که قبلا ارائه شده                                                                                                              

نمودار و مراحل گردش کار

نظرسنجی زیرخدمت 

جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت

نظرسنجی بازرس و نمونه بردار

مشاهده نتایج نظرات

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

دریافت اپلیکیشن موبایل (جهت استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد) 

استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق #4*=USSD میسر می باشد.

مسئول ارائه خدمت 

ردیف پست سازمانی  مسئول  ارائه

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی

1

کارشناس میزخدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد

آقای دهقان نژاد

داخلی 944

طبقه همکف جنوبی

a.dehghannejhad@isiri.gov.ir

3

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد صنایع غذایی و کشاورزی

خانم  شیخ احمدی

داخلی 950

طبقه همکف جنوبی

mahdiyeh.sheykhahmadi@isiri.gov.ir

4

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برق و الکترونیک

خانم  نهاوندی

داخلی 949

طبقه همکف جنوبی

maryam.nahavandi@isiri.gov.ir

5

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خودرو و نیرومحرکه

آقای  صالحی

داخلی 948

طبقه همکف جنوبی

kamran.salehi@isiri.gov.ir

6

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد مکانیک و فلزشناسی

آقای  اکبری نسب

داخلی 953

طبقه همکف جنوبی

jamshid.akbarinasab@isiri.gov.ir

7

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ساختمانی و معدنی

آقای نجف آبادیآقای قاسمی

داخلی 945داخلی 956

طبقه همکف جنوبی

m.amin.najafabadiha@isiri.gov.ir

8

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد شیمیایی

خانم  پیمانی

داخلی 145

طبقه اول جنوبی

faranak.peymani@isiri.gov.ir

9

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد مهندسی پزشکی

خانم  نهاوندی

داخلی 949

طبقه همکف جنوبی

maryam.nahavandi@isiri.gov.ir

10

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد نساجی و چرم

آقای فشندی

داخلی 951

طبقه همکف جنوبی

sajad.fashandi@isiri.gov.ir

11

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد بسته بندی و سلولزی

آقای فشندی

داخلی 952

طبقه همکف جنوبی

sajad.fashandi@isiri.gov.ir