دسترسی سریع

                                                                                                                                                      مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
شناسه زیرخدمت : 10011455101
عنوان زیرخدمت : مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (  CODEX,IEC,ISO,OIML)

شرح زیرخدمت :

1- سازمان ملی استاندارد با مشارکت در کمیته های متناظر  ISO ، IEC ، Codex و OIML نسبت به تعیین دبیر، رئیس و نایب رئیس با برگزاری جلسات جهت هر کدام از زیرگروه ها ی کاری سازمان های استاندارد بین المللی اقدام خواهد کرد . 
2- کلیه ذینفعان در امر تدوین استانداردهای بین المللی می توانند با عضویت  در سامانه و با مراجعه به دبیران محترم این کمیته های متناظر نسبت به ارائه پیشنهاد تدوین یا مشارکت در تدوین و اظهار نظر در مورد استانداردهای بین المللی مرتبط با کمیته فنی مربوطه در سامانه فوق اقدام نمایند.
 3- اظهارنظر و پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی می بایست توسط دبیر محترم کمیته فنی متناظر به صورت الکترونیکی اخذ و به اعضا کمیته متناظرارجاع گردد و پس از اخذ کلیه نظرات و جمع آوری آن به سازمان بین المللی استاندارد مربوطه در سامانه ارجاع شود تا در مجموع پس از جمع آوری کلیه نظرات نسبت به تدوین استاندارد بین المللی اقدام صورت پذیرد .

ذینفعان :

کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی یا واحدهای ارائه کننده خدمات، صاحبان صنایع دارای پروانه بهره برداری محصول یا ارائه کننده خدمات و همچنین کارشناسان تدوین استانداردهای بین المللی

 آدرس سامانه :

ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت این بخش به صورت الکترونیکی در سامانه Ison.isiri.gov.ir  انجام می پذیرد.

در این زیرخدمت استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  3 تا 8 ماه 
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - 7:30 تا 14:30 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :  بدون هزینه 
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری :  ندارد 
نمودار و مراحل گردش کار​
نظرسنجی زیرخدمت
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
مشاهده نتایج نظرسنجی
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                        مسئول ارائه خدمت


ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

             محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1

کارشناس میزخدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی


service.table@isiri.gov.ir

 

2

رابط تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای
بین المللی 

خانم انصاری

داخلی 342

طبقه سوم شمالی

mansoreh.ansari@isiri.gov.ir