دسترسی سریع

تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی استاندارد
                                                                                                               تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی استاندارد
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
شناسه زیرخدمت : 13011456101
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
شرح زیرخدمت :
تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی عبارت است از تایید و انطباق توسط شخصی ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی صلاحیت آن نهاد برای انجام وظایف ارزیابی انطباق مشخص شده می باشد.
بازرسی نیز به منظور بررسی طراحی محصول ، خدمات ، فرآیند یا تاسیسات و تعیین انطباق آنها با الزامات مشخص شده یا با الزامات عمومی بر مبنای قضاوت حرفه ای انجام می شود.
ابتدا شرکت درخواست خود را به اداره کل استاندارد ارسال می نماید و پس از طرح در کمیته فنی و موافقت با درخواست ، شرکت بازرسی مدارک و مستندات لازم جهت تایید صلاحیت را به اداره کل تحویل می نماید و پس از بررسی مدارک تعیین زمان ارزیابی به شرکت اعلام می گردد و کارشناسان مربوطه جهت ارزیابی به شرکت اعزام می گردند . در صورت تایید صلاحیت و طرح در کمیته فنی گواهینامه شرکت بازرسی کالا و نمونه برداری برای شرکت صادر می گردد و در صورت عدم تایید نواقص اعلام می شود و مهلتی جهت رفع نواقص به شرکت متقاضی داده می شود و در صورت عدم برطرف کردن نواقص نامه مختومه شدن پرونده اعلام می گردد.
هدف از تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی به این دلیل است که نهادهای بازرسی ارزیابی ها را به نیابت از کارفرمایان خصوصی ، سازمان های مادر خود یا مراجع ذی صلاح با هدف فراهم کردن اطلاعات درباره ی انطباق های موردهای تحت بازرسی با مقررات استاندارها انجام می دهند.
ذینفعان :
تولید کنندگان ، صادرکنندگان ، وارد کنندگان ، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و مصرف کنندگان
استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  حداقل یک ماه 
ساعات ارائه خدمت : در ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت :  مطابق دستورالعمل 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
روش اجرایی شرکت های بازرسی
مدارک و مستندات صدور و تمدید گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : حضوری
درخواست خدمت : حضوری
ارائه خدمت : حضوری
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  دو مرحله 
مراحل مراجعه : 1- مراجعه حضوری جهت دریافت بسته اطلاعاتی و مدارک از میزخدمت حضوری
                                     (بسته اطلاعاتی و مدارک در میز خدمت الکترونیکی موجود است)                 
2- پرداخت هزینه و مراجعه به اداره کل و تحویل گواهینامه 
نمودار فرآیند شرکت های بازرسی کالا
گواهینامه شرکت های بازرسی
نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرات
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین


 

مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی  مسئول ارائه

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1
کارشناس میزخدمت
 
آقای ناظری داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@isiri.gov.ir
2
رئیس اداره تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و  
حقوقی درامر نظارت بر کیفیت
 
خانم لعلی داخلی 442 طبقه چهارم جنوبی Maryam.laali@isiri.gov.ir
3
کارشناس تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار
 
خانم مختاری داخلی 947 طبقه همکف  جنوبی  masomeh.mokhtari@isiri.gov.ir