دسترسی سریع

                                                                                                               تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت : 13011456104
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد

(خدمت ملی)
شرح زیرخدمت :
ثبت نام متقاضی به صورت الکترونیکی جهت شرکت در آزمون کتبی و فراخوان داده شده در سایت سازمان ملی استاندارد و سایت سازمان بخش آموزش  و پس از قبولی در آزمون مریوطه مدارک قبول شدگان در آزمون را دریافت و مطابقت می دهند در صورت تطبیق با ضوابط آئین نامه پروانه کارشناس استاندارد صادر می گردد.
ذینفعان :
اساتید هیآت علمی ، نخبگان ، مدیران کنترل کیفیت دارای پروانه استاندارد با 3 سال سابقه کار ،بازنشستگان حداقل 10 سال سابقه در سازمان ،پس از تایید کارشناس استاندارد و سازمان پروانه کارشناسی صادر می گردد.
لازم به ذکر است کارشناسان استاندارد در سه حوزه آموزش و ترویج ،تدوین استاندارد و اجرای استاندارد فعالیت خواهند داشت.

 
استعلامات: استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  سه ماه 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های موردنیاز برای دریافت خدمت :  بدون هزینه 
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  سه مرحله 
                    مراحل مراجعه : 1- دریافت چک لیست و ارائه پرینت مدارک                                  
                    2- تکمیل و ارائه فرم درخواست به همراه مستندات     
                    3- تحویل گواهینامه                                         
نمودار و مراحل گردش کار​  
نمودار گردش کار تمدید پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)
نمودار گردش کار صدور یا تمدید پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقوقی)
نمودار گردش کار نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) بدون آزمون
نمودار گردش کار نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) با آزمون 
نظرسنجی زیرخدمت  
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1

کارشناس میزخدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره آموزش و ترویج 

آقای همتی

داخلی 141

طبقه اول شمالی

Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir