دسترسی سریع

1397/11/1 دوشنبه
  آزمون نازل های سوخت مایع

شناسه زیرخدمت : 10031459102
عنوان زیرخدمت : آزمون نازلهای سوخت مایع
شرح زیرخدمت :
بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، نازل های سوخت مایع مشمول اندازه شناسی قانونی بوده و حداقل دو بار در سال مورد آزمون ادواری قرار میگیرند.بر اساس دستورالعمل مربوطه اداره کل در خواست آزمون جایگاه های سوخت را در سامانه اندازه شناسی قانونی ثبت و به آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون ارجاع میدهد. آزمایشگاه نیز با دریافت درخواست آزمون در کارتابل خود در سامانه  با مراجعه به جایگاه های عرضه سوخت نسبت به انجام آزمون اقدام نموده و نتیجه آزمون را در سامانه ثبت می نماید.
اداره کل با تایید نتیجه آزمون آن را در آرشیو سامانه نگهداری می کند.در صورت مردودی نازل سوخت، نازل سوخت از دسترس استفاده خارج شده تا تعمیر گشته و مجددا با درخواست الکترونیکی اداره کل آزمون آن انجام میپذیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می شود.
آدرس سامانه :
کلیه فرآیندهای  این زیر خدمت  به غیر از بخش آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اندازه شناسی به آدرس  nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این زیر خدمت جایگاه های عرضه سوخت مایع و صاحبان خودرو ها میباشند.
استعلامات: استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  چهار بار در سال 
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

​تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز :  nmci.isiri.gov.ir 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  الکترونیکی 
مراجعه حضوری :  ندارد 
نمودار و مراحل گردش کار​
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل 

مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی  مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517
محل مراجعه
1

رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 

آقای مهندس مرشد عباسی

داخلی 841

طبقه منفی یک
ایمیل جهت ارتباط با مسئول مربوطه :
m.morshedabbasi@mail.isiri.gov.ir