دسترسی سریع

   نظارت بر عملکرد سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
شناسه زیرخدمت : 10031459103
عنوان زیرخدمت : نظارت بر عملکرد سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
شرح زیر خدمت :
بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها کلیه وسایل سنجش و توزینی که در دادو ستد عمومی به کار می روند باید به وسیله پلمب گذاری ، نشانه گذاری شوند.لذا اداره کل استاندارد با ثبت درخواست تهیه پلمب از مزکر اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها پلمب های مربوطه را تحویل گرفته و به دو حالت یکی تولید کننده ترازو و دیگری آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون دوره ای اوزان سبک تحویل میدهد تا آنها نسبت به پلمب گذاری وسایل توزین سبک اقدام نمایند و نسبت به ثبت سریال پلمب ها و دستگاه های نشانه گذاری شده با آنها در سامانه اندازه شناسی اقدام می کنند. بدین وسیله این پلمب گذاری وسایل توزین سبک قابل ردیابی جهت اعمال نظارت های بعدی خواهد بود .
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می شود.
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به غیر از پلمب گذاری به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اندازه شناسی به آدرس nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این زیر خدمت تولید کنندگان ، وارد کنندگان ، صاحبان وسایل توزین سبک  میباشند
استعلامات: استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  یکبار در سال 
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت  

​تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز :  در آزمون دوره ای وسایل سنجش و توزین سبک مستندات و مدارک مورد نیاز نمی باشد. nmci.isiri.gov.ir 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  الکترونیکی 
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  یکبار 
مراحل مراجعه : تکمیل فرم درخواست و ارائه به میز خدمت
نمودار و مراحل گردش کار​
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

1

رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 

آقای مهندس مرشد عباسی

داخلی 841

طبقه منفی یک

ایمیل جهت ارتباط با مسئول مربوطه :
m.morshedabbasi@mail.isiri.gov.ir