دسترسی سریع

آموزش استانداردسازی برون سازمانی
شناسه زیرخدمت : 18051941100
عنوان زیرخدمت : آموزش استانداردسازی برون سازمانی

شرح زیرخدمت :
یکی از خدمات آموزشی اداره کل استاندارد قزوین آموزش استانداردسازی برون سازمانی می باشد که این آموزشها بصورت کارگاهی، سمینار و مجازی بصورت تخصصی و عمومی سالیانه انجام می شود

ذینفعان :
کلیه افراد جامعه، دانشجویان و اساتید، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، کارکنان دولت و . . .

نمودار گردش کار

استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.

مستندات : بدون مستندات

قوانین و مقررات 

مراجعه حضوری :  ندارد 

ماهیت خدمت : غیرالکترونیکی
درخواست خدمت : غیرالکترونیکی 
ارائه خدمت : غیرالکترونیکی

مدت زمان انجام خدمت : خدمت ذاتی سازمان - در طی سال

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :  بدون هزینه 

نظرسنجی زیرخدمت

مشاهده نتایج نظرسنجی

جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1


کارشناس میز خدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2


رئیس اداره آموزش 

آقای همتی

داخلی 141

طبقه اول شمالی

Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir