دسترسی سریع

نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
                                                                                                                                                              جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
کد زیر خدمت :10031457103
نام زیر خدمت :  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
(خدمت درون سازمانی - وظیفه ذاتی سازمان)
شرح زیرخدمت :
هدف از اجرای طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها)، استانداردسازی محصولات تولیدی به منظور حفظ سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، ملموس نمودن حضور استاندارد در جامعه، اعتمادسازی و توجه جامعه به کیفیت مطلوب جامعه می باشد.

ذینفعان :
ذینفعان این خدمت آحاد مردم ، واحد های تولیدی  هستند که با آسودگی خاطر و اطمینان کامل نسبت به استفاده از کالا و خدمات دارای نشان ملی استاندارد اقدام می نمایند.
آدرس سامانه :
Isom.isiri.gov.ir 
 
استعلامات : بدون استعلام
مدت زمان انجام خدمت : با توجه به نظارتی بودن خدمت در طول سال توسط کارشناسان صورت می پذیرد. 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز: بدون هزینه (وظیفه ذاتی سازمان)
ماهیت خدمت : خدمت ذاتی و به صورت نظارتی انجام می شود و نتیجه در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد درج می گردد.
درخواست خدمت : خدمت ذاتی و به صورت نظارتی انجام می شود.
ارائه خدمت : خدمت ذاتی و به صورت نظارتی انجام می شود.
مستندات
قوانین و مقررات 
نمودار و مراحل گردش کار
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
نظرسنجی بازرس و نمونه بردار
مشاهده نتایج نظرات
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل (جهت استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد) 
استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق #4*=USSD میسر می باشد.


 

مسئول ارائه خدمت 
ردیف پست سازمانی  مسئول ارائه

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1
کارشناس میزخدمت
 
آقای ناظری داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@isiri.gov.ir
2
رئیس اداره صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد
 
آقای دهقان نژاد داخلی 944 طبقه همکف جنوبی a.dehghannejhad@isiri.gov.ir