دسترسی سریع

نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه
                                                                                                                                                                جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
کد زیر خدمت :10031457110
نام زیر خدمت : نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه      
شرح زیرخدمت :
پس از درخواست واحد تولیدی مبنی بر اخذ گواهی تایید نوع در سامانه نظارت بر اجرا از طریق کارتابل شرکت ، شرکت بازرسی نسبت به بازرسی اقدام نموده و پس از تایید اطلاعات بازرسی را در سامانه وارد نموده و به کارتابل کارشناس اداره کل ارجاع میدهد ، پس از تایید کارشناس و ارجاع به سازمان ملی استاندارد و تایید سازمان گواهی تایید نوع  در سامانه صادر میگردد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و روش های اجرایی و دستور العمل های جاری در سازمان ملی استاندارد صورت می پذیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این زیر خدمت واحد های تولیدی و آحاد مردم جامعه میباشند.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت این بخش ، از طریق شرکت های بازرسی تایید شده و سازمان ملی استاندارد و به صورت الکترونیکی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به آدرس isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.
 
استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت : با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است) 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
تعرفه های دریافت خدمات 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری : دارد - دریافت اصل گواهینامه تایید نوع موتور سیکلت هولوگرام دار            
نمودار و مراحل گردش کار
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
نظرسنجی بازرس و نمونه بردار
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل (جهت استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد) 
استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق کد #4*=USSD میسر می باشد.

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1
مسئول میز خدمت
 
آقای ناظری داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@isiri.gov.ir

2

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و
نیرو محرکه

آقای صالحی

داخلی948

طبقه همکف جنوبی

kamran.salehi@isiri.gov.ir