دسترسی سریع

صدور تاییدیه های نوعی استاندارد
                                                               صدور تاییدیه‌های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
شناسه زیرخدمت : 10031458103
عنوان زیرخدمت : صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)

(خدمت ملی)
شرح زیرخدمت :
برای واردات کالاهی انواع خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، انواع لاستیک خودرو، باتری و تبلت قبل از مراحل ثبت سفارش کالا، لازم است تا واردکننده تاییدیه نوع کالا را از سازمان ملی استاندارد دریافت کند. مراحل انجام کار به این صورت است که وارد کننده با ارائه اسناد و مدارک کیفی کالا (ونمونه کالای وارداتی در صورت نیاز) به دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی، درخواست خود را جهت دریافت تاییدیه نوع ثبت می کند. در صورت نیاز شرکت بازرسی برای انجام مراحل کار تعیین می شود و پس از انجام آزمون و بازرسی های لازم و بررسی مستندات و در صورت مطابقت با دستورالعمل های سازمان، گواهی تاییدیه نوع کالای وارداتی صادر می گردد. کلیه مراحل این خدمت توسط دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ( دفتر ونک) انجام می شود.
ذینفعان خدمت :
شرکت های تولیدی صادرکننده و وارد کننده ، شرکت های بازرگانی صادرکننده و واردکننده
 
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

مسئول

تلفن تماس

محل مراجعه

1

سازمان ملی استاندارد ایران - دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی 

(021)
88879461-4

تهران، ضلع جنوب غربی ونک، سازمان ملی استاندارد ایران