منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
آرشیو صدا
آرشیو فیلم
اخبار
اخبار اداره کل (قزوین)
اطلاعیه ها
بنر
پایگاه اطلاع رسانی
پیوندها
پیوندهای بین المللی
تب منوها
تماس با ما
جستجو
خدمات
دستگاه های استانی
زمان ديجيتال سرور
سامانه ها
کپی رایت
گزارش تصویری
لوگوها
لینک های باکسی
متون عمومي
منو
ورود

اطلاعیه ها بيشتر

اعلام آخرین مهلت تمدید پروانه کارشناسی استاندارد

درخصوص اعلام آخرین مهلت تمدید پروانه کارشناسی استاندارد برای متاخرین تمدید پروانه به استحضار می رساند، آخرین مهلت دریافت مدارک متقاضیان مذبور روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 مقرر گردید. شایان ذکر است این تسهیلات صرفا برای آن دسته از متاخرینی که از تاریخ 1389/07/01 تاکنون نسبت به تمدید پروانه کارشناسی خود اقدام ننموده اند، منظور گردیده، فلذا متقاضیان مذبور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 درخواست های خودر را در صورت تامین مدارک و عدم تضییع سایر شرایط مندرج در آیین نامه ماده 15 قانون سازمان ملی استاندارد، به ادارات کل استاندارد استانی محل استقرار خود ارسال نمایند.