دسترسی سریع

پورتال سازمان استاندارد
نقشه سایت
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت 

صفحه اصلی

خدمات الکترونیکی و سامانه ها

خدمات الکترونیکی 
 جزئیات و شناسنامه خدمات
  بیانیه توافق سطح خدمت
 سامانه های الکترونیکی تحت وب

ارتباط با ما
 تعیین وقت ملاقات
 پست الکترونیکی 
 آدرس وتلفن
 پرسش و پاسخ
 تماس با ما
 مسئولین واحدها

منو:

ساختار اداره کل

اداره کل استان
معرفی اداره کل
قوانین و مقررات
درباره مدیر کل

درباره سازمان استاندارد

چارت سازمانی

ساختار
   شرح وظایف
   واحدها

منشور اخلاقی

ادارات کل استان ها

درباره قزوین

خدمات و فعالیت های اداره کل
امورآزمایشگاه ها
آزمایشگاه های اداره کل
 شیمیایی
 غذایی و کشاورزی
 میکروبیولوژی
 بسته بندی و ساختمان

تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت 
شرکت های بازرسی
 تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استان
 تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی 
 سامانه آموزشی مدیران کنترل کیفیت
 سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)
 دریافت فرم های مربوطه
 نمودار گردش کار
 آیین کار
 آمار تایید صلاحیت ماهیانه
 تقویم دوره های آموزشی
 تایید صلاحیت مدرسین همکار
 انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه
 رشته های تحصیلی مدیران کنترل کیفیت 
 مراکز آموزشی تایید شده
 همایش ها
 کارشناسان استاندارد 

تدوین استانداردهای ملی و بین المللی 
سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی 
ثبت استاندارد کارخانه ای
جستجوگراستانداردهای ملی

نظارت بر اجرای استاندارد 
سامانه نظارت براجرای استاندارد
مراحل دریافت پروانه علامت استاندارد 
 فرم های واحد نظارت بر اجرای استاندارد 
 سامانه نظارت بر وسایل تفریحی 
 سامانه مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها
 سامانه بازرسی آسانسور
 استعلام پروانه کاربرد علامت استاندارد 
 استانداردهای معیار مصرف انرژی 
 تعرفه و مجوز کارمزد صدور و تمدید پروانه
 نمونه گواهی صادر شده
 واحدهای مرتبط

صادرات و واردات
قوانین و مقررات صادرات و واردات
سامانه صادرات و واردات

سامانه آموزش کارکنان
 
جستجوگر استانداردهای ملی

آمار و اطلاعات
سامانه جامع نظارت بر اجرای استاندارد 
واحدهای تحت پوشش
مدیران کنترل کیفیت نمونه دارای اعتبار

فرآیندها و نمودارهای گردش کار

مناقصه و مزایده

ثبت نام در تارنما

تالار بحث و گفتگو

استعلام پروانه
استعلام وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد 
استعلام گواهی ایمنی آسانسور
استعلام گواهی تجهیزات شهربازی
استعلام مصنوعات طلا با کدساخت