سه‌شنبه 14 مرداد 1399   01:14:18
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
بيشتر
10031457102 تعلیق پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد


 

شرح زیرخدمت 

کد زیر خدمت :10031457102
نام زیر خدمت : تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شرح زیرخدمت :
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی
Isom.isiri.gov.ir انجام میپذیرد.پس از ثبت درخواست صدور پروانه  در کارتابل مخصوص هر  واحد تولیدی توسط شناسه و رمز عبور در این سامانه توسط خود واحد ، فرایند نمونه برداری ، بازرسی و آزمون انجام پذیرفته و تمام مراحل در کارتابل واحد تولیدی قابل پیگیری و مشهود میباشد.نهایتا پس از مطابقت محصول نمونه برداری شده ، پروانه استاندارد ملی برای مدت 3 سال برای واحد تولیدی صادر میگردد.
در صورت تداوم کیفیت و استمرار تولید محصول با الزامات اعتبار پروانه برای مدت 3 سال ، به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام میپذیرد.
در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و استاندارد و کسب 90 امتیاز منفی ناشی از مغایرتهای کیفی مطابق با روش اجرایی نسبت به تعلیق پروانه استاندارد  اقدام خواهد شد.به مدت 3 ماه به واحد تولیدی یا خدماتی  جهت رفع نقص مهلت داده میشود.تمامی مراحل به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام میپذیرد. و واحد تولیدی در کارتابل خود مشاهده و پیگیری میکند. در صورت رفع نواقص از سوی واحد تولیدی یا خدماتی نمونه برداری از تولید انجام شده و  رفع تعلیق به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.
در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و استاندارد و کسب 120 امتیاز منفی ناشی از مغایرتهای کیفی مطابق با روش اجرایی یا عدم اقدام جهت رفع تعلیق نسبت به ابطال پروانه استاندارد  اقدام خواهد شد و واحد تولیدی در کارتابل خود مشاهده و پیگیری میکند. در صورت رفع نواقص از سوی واحد تولیدی یا خدماتی نمونه برداری از تولید انجام شده و  ابطال به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

در صورتی که کالا یا خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد واحد تولیدی یا خدماتی مجاز به تولید ،توزیع،انبارش و تبلیغات نخواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه از موارد فوق ،اقدامات قانونی از سوی اداره کل صورت می پذیرد.
شهروندان و آحاد مردم میتوانند جهت دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد کالاها و خدمات شماره 10 رقمی مندرج در زیر علامت استاندارد را به شماره 10001517 فرستاده و اطلاعات مورد نظر را به صورت پیامکی دریافت کنند و نیز میتوانند از طریق کد USSD=*4# نیز اطلاعات پروانه را دریافت نمایند .همچنین از طریق اپلیکیشن دولت همراه و نصب آن بر روی سیستم عامل موبایل استعلام کد 10 رقمی و کسب اطلاعات پروانه امکان پذیر میباشد.
ذینفعان :
ذینفعان این خدمت واحد های تولیدی  هستند.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
نمودار و مراحل گردش کار
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
نظرسنجی بازرس و نمونه بردار
مشاهده نتایج نظرات
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل (جهت استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد) 
استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق #4*=USSD میسر می باشد.


 

مسئول ارائه خدمت 
ردیف پست سازمانی  مسئول ارائه

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1 کارشناس میزخدمت آقای علی داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@isiri.gov.ir
2 رئیس اداره صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد آقای 
دهقان نژاد
داخلی 944 طبقه همکف جنوبی mitra.aghili@isiri.gov.ir
3 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برق و الکترونیک خانم 
شیخ احمدی
داخلی 950 طبقه همکف جنوبی mahdiyeh.sheykhahmadi@isiri.gov.ir
4 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برق و الکترونیک خانم  نهاوندی داخلی 949 طبقه همکف جنوبی maryam.nahavandi@isiri.gov.ir
5 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خودرو و نیرومحرکه آقای  صالحی داخلی 948 طبقه همکف جنوبی kamran.salehi@isiri.gov.ir
6 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد مکانیک و فلزشناسی آقای 
اکبری نسب
داخلی 953 طبقه همکف جنوبی jamshid.akbarinasab@isiri.gov.ir
7 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ساختمانی و معدنی

آقای 
نجف آبادیآقای قاسمی

داخلی 945


داخلی 956

طبقه همکف جنوبی a.dehghannejhad@isiri.gov.ir
8 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد شیمیایی خانم  پیمانی داخلی 145 طبقه اول جنوبی faranak.peymani@isiri.gov.ir
9 نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد مهندسی پزشکی خانم  نهاوندی داخلی 949 طبقه همکف جنوبی maryam.nahavandi@isiri.gov.ir
10 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد نساجی و چرم آقای فشندی داخلی 951 طبقه همکف جنوبی sajad.fashandi@isiri.gov.ir
11 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد بسته بندی و سلولزی آقای فشندی داخلی 952 طبقه همکف جنوبی sajad.fashandi@isiri.gov.ir
 

   
.