سه‌شنبه 14 مرداد 1399   00:35:23
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
بيشتر
10031457105    نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها

شرح زیرخدمت 

کد زیر خدمت :10031457105
نام زیر خدمت : نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها 

(خدمت به صورت درون سازمانی - وظیفه ذاتی سازمان)

 
شرح زیرخدمت :
استاندارد ساخت و بازرسی تجهیزات تفریحی اجباری بوده و کلیه تولیدکنندگان تجهیزات تفریحی نسبت به ثبت درخواست های انجام بازرسی ساخت وسایل تفریحی تولیدی خود  و نیز صاحبان و بهره برداران این تجهیزات نیز برای ثبت درخواست بازرسی بهره برداری در سامانه از طریق کارتابل خود اقدام نموده ، پس از تعیین شرکت بازرسی توسط سامانه و ارجاع کار به کارتابل شرکت بازرسی ، این شرکتها بازرسی را انجام داده و گزارش بازرسی را در سامانه ثبت می نمایند.تولید کنندگان ، صاحبان و بهره برداران وسایل تفرحی با رفع عدم انطباق های بازرسی و انجام بازرسی مجدد گواهینامه یا مجوز بهره برداری از وسایل تفریحی را دریافت می نمایند گواهینامه ها یا مجوز ها در سامانه ثبت و قابل پیگیری میباشد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و روش های اجرایی و دستور العمل های جاری در سازمان ملی استاندارد صورت می پذیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این زیرخدمت تولید کنندگان تجهیزات تفریحی ، صاحبان و بهره برداران تجهیزات تفریحی و کلیه آحا جامعه که از تجهیزات تفریحی استفاده می نمایند، میباشند.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت این بخش به غیر از بازرسی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد تجهیزات تفریحی به آدرس : isad.isiri.gov.ir  انجام میپذیرد.
استعلامات : استعلام به صورت بین دستگاهی از شهرداری ها انجام می گردد.
مدت زمان انجام خدمت :با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است) 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
تعرفه های دریافت خدمات 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری : دارد
تعداد مراجعه : دو مرحله
مراحل مراجعه : 1- درخواست کنبی مالک (میزخدمت حضوری)
2- تحویل گواهینامه            
نمودار و مراحل گردش کار
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
نظرسنجی بازرس و نمونه بردار
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین


 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی

1

نظارت بر کیفیت  تجهیزات
موجود در شهربازی ها

آقای مرشدعباسی

داخلی841

طبقه منفی یک m.morshedabbasi@isiri.gov.ir


 
 
.