دسترسی سریع

آدرس : قزوین پونک بلوار امیرکبیر مجتمع ادارات اداره کل استاندارد قزوین

پست الکترونیکی اداره کل : isirghazvin@isiri.gov.ir

شماره تماس :  6-33657182(028)  و 1517

شماره تماس و پست الکترونیکی کارکنان

پست سازمانی 

مسئول ارائه

محل مراجعه

پست الکترونیکی

کارشناس میزخدمت

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir


تدوین استاندارد ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

 


مسئول و رابط تدوین

 
خانم انصاری داخلی 342 طبقه سوم شمالی mansoreh.ansari@isiri.gov.ir


تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد


رئیس اداره تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد

 
خانم لعلی داخلی 442 طبقه چهارم جنوبی Maryam.laali@isiri.gov.ir

کارشناس تایید صلاحیت

 
خانم مختاری داخلی 441 طبقه چهارم جنوبی masomeh.mokhtari@isiri.gov.ir


نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا

 

رئیس اداره صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد

آقای
دهقان نژاد

داخلی 944

طبقه همکف جنوبی

a.dehghannejhad@isiri.gov.ir


رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

 
آقای
دولت آبادی
داخلی 443 طبقه چهارم جنوبی m.dolatabadi@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برق و الکترونیک

خانم 
شیخ احمدی

داخلی 950

طبقه همکف جنوبی

mahdiyeh.sheykhahmadi@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برق و الکترونیک

خانم  نهاوندی

داخلی 949

طبقه همکف جنوبی

maryam.nahavandi@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خودرو و نیرومحرکه

آقای  صالحی

داخلی 948

طبقه همکف جنوبی

kamran.salehi@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد مکانیک و فلزشناسی

آقای 
اکبری نسب

داخلی 953

طبقه همکف جنوبی

jamshid.akbarinasab@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ساختمانی و معدنی

آقای 
نجفآبادیآقای مرادی

داخلی 945داخلی 954

طبقه همکف جنوبی

m.amin.najafabadiha@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد شیمیایی

خانم  پیمانی

داخلی 145

طبقه اول جنوبی

faranak.peymani@isiri.gov.ir

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد مهندسی پزشکی

خانم  نهاوندی

داخلی 949

طبقه همکف جنوبی

maryam.nahavandi@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد نساجی و چرم

آقای فشندی

داخلی 951

طبقه همکف جنوبی

sajad.fashandi@isiri.gov.ir

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد بسته بندی و سلولزی

آقای فشندی

داخلی 952

طبقه همکف جنوبی

sajad.fashandi@isiri.gov.ir


ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

رئیس اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی

آقای رجبی

داخلی 343

طبقه سوم شمالی


hasan.rajabi@isiri.gov.ir


کارشناس صادرات و واردات

 
آقای زنگنه 32225536 اداره گمرک hasan.rajabi@isiri.gov.ir


ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی

رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی

آقای مرشدعباسی

داخلی 841

طبقه منفی یک جنوبی


ترویج و فرهنگ سازی استاندارد

 
رئیس روابط عمومی
خانم حسن نایبی داخلی 243 طبقه دوم شمالی zahra.hasannayebi@isiri.gov.ir

آموزش استانداردسازی

 

رئیس اداره آموزش

 
آقای همتی داخلی 141 طبقه اول شمالی Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir