دسترسی سریع

1396/1/15 سه‌شنبه
ارتباط    با    کارشناسان    اداره    کل

تلفن های اداره کل: 6-33657182-028

فکس :33657195-028
 

                         واحد   مدیریت                          
 
 
مدیریت جناب آقای دکتر صارمی داخلی (240-241)
مسئول دفتر مدیریت آقای   مهندس    مسافر داخلی (240-241)
معاون ارزیابی انطباق خانم   مهندس  عقیلی داخلی (242)


 

             اداره نظارت بر اجرای استاندارد             

 

 

رییس اداره نظارت بر اجرای  استاندارد  
 
آقای    مهندس     دهقان نژاد
 
داخلی (944)

کارشناس    غذایی    و    کشاورزی اقای  مهندس    دولت آبادی
خانم مهندس   شیخ احمدی

داخلی (443)
داخلی (950)

 
کارشناس                         شیمیایی
 
خانم     مهندس       پیمانی
 
داخلی (145)
 
کارشناس      برق    و     الکترونیک
 
خانم   مهندس      نهاوندی
 
داخلی (949)
 
کارشناس   مکانیک   و    فلزشناسی
 
آقای مهندس  اکبری نسب
 
داخلی (953)
 
کارشناس   خودرو   و    نیرو محرکه
 
آقای     مهندس     صالحی
 
داخلی (948)
 
کارشناس نساجی- مهندسی و پزشکی خانم     مهندس     عقیلی
آقای    مهندس     فشندی

 

داخلی (944)
داخلی (951)

 
 


                  اداره   امور   آزمایشگاه ها                  

 
 
رییس اداره امور آزمایشگاه آقای مهندس دولت آبادی داخلی : 443
کارشناس         آزمایشگاه آقای    مهندس   حلیمی داخلی : 346
 


         اداره تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار        

 

 
 رییس    اداره      تایید         صلاحیت
 
خانم   مهندس   لعلی
 
داخلی : 442
 
کارشناس     اداره     تایید     صلاحیت
 
خانم  مهندس مختاری
 
داخلی : 947
 
 


       اداره استانداردسازی  و  آموزش و تدوین       

 
 
معاونت       استانداردسازی     و      آموزش جناب آقای دکتر رحمانی داخلی: 244
رییس   اداره   آموزش  و  ترویج   استاندارد آقای       دکتر       همتی داخلی : 141
مسئول        اداره       تدوین        استاندارد
 
خانم                   انصاری
 
داخلی : 342
 
انجمن  نشان استاندارد  استان  قزوین خانم دوستی
 
تلفن: 33673090(028)
 


                        واحد   امور   مالی                        

 
 
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی سرکار  خانم   مافی داخلی : 249
کارشناس              امور              مالی آقای          کشاورز داخلی : 247
کارشناس              امور              مالی خانم زحمت کشان داخلی : 250
کارمند                امور                مالی آقای            پرتوی داخلی : 252
مسئول                امور                اداری خانم            مجابی داخلی : 942
 

   اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی   

 
 
رییس اداره صادرات و واردات آقای مهندس رجبی 32225536(028)
کارشناس صادرات و  واردات آقای مهندس زنگنه 32225536(028)
کارمند صادرات  و   واردات آقای حسن    نایبی 32225536(028)
 


                    دبیرخانه     اداره    کل                     

 
 
مسئول دبیرخانه خانم  قاسمی داخلی : 940
کارمند دبیرخانه خانم  طاهری داخلی : 941
کارمند دبیرخانه خانم تبریزی داخلی : 943
 


                    اداره فناوری اطلاعات                     

 
 
رییس اداره فناوری  اطلاعات خانم مهندس  پوررضائی داخلی : 340
کارشناس فناوری    اطلاعات خانم                  مقیمی داخلی : 341
کارشناس آمار و برنامه ریزی خانم                 انصاری داخلی : 342
 


                           
  حراست                                

 
 
رییس حراست جناب آقای نجفی داخلی : 344