دسترسی سریع

 
              
سیروس صارمی
سمت: مدیر کل اداره استاندارد قزوین

مدارک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات  ، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و دانشجوی دکتری کشاورزی-گرایش اکولوژی
 
سوابق کاری
         
                 مدت زمان                                     
                         
                             نام ارگان                                                              
سمت
از  79   تا 80 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها کارشناش معاونت فرهنگی
از 80   تا  81 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها کارشناس اداری و بودجه
از 81   تا  93 اداره کل استاندارد استان تهران رئیس اداره حراست
از 84   تا  86 اداره کل استاندارد استان تهران مدیریت اداری و مالی
با حفظ سمت حراست
از 81   تا  93  اداره کل استاندارد استان تهران عضویت و دبیری در کمیته تحول اداری، کمیته رفاه، کمیته فرهنگی، کمیته انتصابات، کمیته رسیدگی به شکایات پرونده های صادراتی و واردات، کمیته انخاب مسئولین کنترل کیفیت و ...  
از  93  تا  96 سازمان ملی استاندارد ایران معاون فنی دفتر مرکزی حراست
از  93  تا  96 سازمان ملی استاندارد ایران عضو اصلی و ثابت کمیته کشوری رسیدگی به شکایات پرونده های صادراتی و واردات، عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر، نماینده دفتر مرکزی حراست در جلسات تخصصی و فنی