دسترسی سریع

    نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
کد زیر خدمت :10031457108
نام زیر خدمت : نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی

(خدمت ملی)
شرح زیرخدمت :
واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی می بایست جهت دریافت گواهی انطباق انرژی در فرآیند تولید اقدام نمایند. به صورتی که بازرسی از میزان مصرف انرژی از واحدهای تولیدی بررسی می گردد و در صورت رعایت مصرف انرژی، پس از طی مراحل صدور گواهی انطباق صادر می گردد.
ذینفعان :
واحدهای تولیدی 
 
اطلاعات مربوط به نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی 
استعلامات : اخذ نمی گردد
مدت زمان انجام خدمت : دو ماه
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
تعرفه های دریافت خدمات 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری : دارد - جهت دریافت اصل پروانه هولوگرام دار
نمودار و مراحل گردش کار
نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتیجه نظرسنجی
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق کد #4*=USSD میسر می باشد.


 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی

1


مسئول میز خدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی 

آقای صالحی

داخلی 948

طبقه همکف جنوبی

kamran.salehi@isiri.gov.ir